Kärnkompetensbeskrivningar för kyrkliga yrken

Kärnkompetensbeskrivningar för kyrkliga yrken Gemensam kärnkompetens Barnledare Ledare inom småbarnspedagogiken Familjerådgivare Skol- och studentarbetare Anställda inom omsorgs- och teckenspråksarbetet Diakonian viranhaltija Kyrkvaktmästare Ledare för missions- och internationellt arbete Ungdomsarbetsledare Sjukhuspräst Präst Kantor Kyrkans mission

Kärnkompetensbeskrivningarna beskriver kompetensen för hela yrkeskåren, inte den individuella kompetensen. Beskrivningarna av kärnkompetensen är därför heltäckande och omfattande.

Kärnkompetensen i kyrkans yrken och specialuppgifter består av både en yrkesmässig kärnkompetens och en kärnkompetens som är gemensam för kyrkliga yrken.

Den innehållsmässiga utgångspunkten för kärnkompetensbeskrivningarna är kyrkans uppdrag. Uppdraget utgör grunden och utgångspunkten för kyrkans arbete, och de olika kyrkliga uppgifterna bygger i sin tur sitt innehåll och sin grund på detta.

Beskrivningarna öppnas när du klickar på yrket/specialuppgiften eller på färgsymbolen i cirkeln. I början av varje beskrivning ser du de klickbara textrubrikerna.

Biskopsmötet godkände kärnkompetensbeskrivningen för präster 18.5.2020 och kyrkostyrelsens plenum de övriga kärnkompetensbeskrivningarna 21.4.2020. Webbplatsen har producerats av Kyrkostyrelsen.